1
Dự án Hạ Long Bay View của Chủ đầu tư Lạc Hồng đầu tư và xây dựng. Là dự án Căn hộ Dịch Vụ đầu tiên ở Việt nam, Đầu tư sinh lời 15% GTCH/năm.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments